Burmistrz Chorużyk zapowiada przegrupowanie w urzędzie. Będą „czystki”?

Od dziś Dariusz Chorużyk już oficjalnie objął urząd burmistrza Piwnicznej-Zdroju i złożył przed radnymi ślubowanie. W okolicznościowym wystąpieniu zapowiedział „przegrupowanie” w Urzędzie Miasta i Gminy. Czy to oznacza czystki. Zapytaliśmy burmistrza wprost, czy urzędnicy mogą obawiać się zwolnień a odpowiedź pewnie Was zaskoczy. Czytaj więcej na: http://sadeczanin.info/wiadomosci-telewizja/burmistrz-choruzyk-zapowiada-przegrupowanie-w-urzedzie-beda-czystki

Read More

Piwniczna-Zdrój: Adam Musialski znów został szefem rady, chce jednomyślności

Adam Musialski został radnym po starcie z list Dariusza Chorużyka nowo wybranego burmistrza i już od chwili, gdy znane były wyniki drugiej tury wyborów mówiło się, że ma duże szanse na to, by znów zostać szefem rady. Tyle, że stronnictwo Chorużyka ma w radzie mniej radnych niż jest w niej zwolenników byłego już burmistrza Zbigniewa Janeczka. Jak zatem został wybrany? I kto został jego zastępcą? Czytaj więcej na: http://sadeczanin.info/wiadomosci-telewizja/piwniczna-zdroj-adam-musialski-znow-zostal-szefem-rady-chce-jednomyslnosci

Read More

I Sesja Rady Miejskiej: zaprzysiężenie Radnych i Burmistrza (fotogaleria)

22 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju odbyła się I Sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Sesję rozpoczęła i pierwszą część poprowadziła radna Kazimiera Sikorska. W czasie trwania obrad Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Lucyna Latała-Zięba wręczyła nowym Radnym oraz Burmistrzowi Dariuszowi Chorużykowi zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie. W wyniku tajnego głosowania nowym Przewodniczącym Rady został Adam Musialski (10 ZA, 4 PRZECIW, 1 NIEWAŻNY), zaś jego Zastępcą Lech Maślanka (11 ZA, 4 PRZECIW, 0 NIEWAŻNYCH/WSTRZYMUJĄCYCH).

Read More