UMWM: Poprawi się efektywność działań ratowniczych. OSP Głębokie z dofinansowaniem 40 000 zł

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad dwa mln zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP. Środki pozwolą na dofinansowanie samochodów pożarniczych i ratowniczo – gaśniczych dla 53 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

To jest kolejna pomoc dla małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych w tym roku.
W lutym województwo małopolskie skierowało prawie 900 tys. zł do 57 gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP, dotkniętym skutkami ubiegłorocznej powodzi. To nie wszystko. W lipcu 2020 roku Małopolska udzieliła pomocy 111 gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich, na łączną kwotę 2 380 tys. zł.

Każde wsparcie udzielane przez województwo na rzecz OSP ma strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski

– podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W latach 2018 – 2019 Samorząd Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej 54 gminom, z przeznaczeniem dla jednostek OSP na zakup samochodów pożarniczych
i ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę prawie trzech mln zł.

Poniżej przedstawiamy wykaz gmin i OSP wraz z wysokością przekazanych środków finansowych.

Pobierz:

Autor i fot.: Biuro Prasowe UMWM

Related posts

Leave a Comment