Szansa dla pracowników 45+

Utrzymanie zatrudnienia coraz częściej wiąże się z koniecznością podnoszenia kwalifikacji. To wymóg dynamicznie zmieniającego się rynku i pojawiających się na nim coraz to nowych technologii. Zdarza się, że brak funduszy na szkolenia sprawia, że mniej wykwalifikowany pracownik traci pracę. Pomocą dla nich może być Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Już można składać wnioski do tego programu.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powołała do życia Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Program finansowany ze środków Funduszu Pracy został utworzony z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Dzięki KFS pracodawca może skierować pracownika na szkolenie, studia podyplomowe czy egzamin potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, pokrywając najwyżej 20% związanych z tym kosztów.

Do końca bieżącego roku małopolscy pracodawcy mogą pozyskać na ten cel łącznie ponad 2,5 mln zł. Jest to szansa zarówno dla pracodawcy, który dzięki tym funduszom nie musi nadwyrężać budżetu firmy, jak i dla pracowników, często z długoletnim stażem, którzy będą mogli dostosować swoje kwalifikacje do wymogów rynku – mówi wicemarszałek Roman Ciepiela.

O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W latach 2014 i 2015 środki KFS będą adresowane do osób od 45. roku życia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego zatrudnionego nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. Realizatorami programu są powiatowe urzędy pracy. Więcej informacji tutaj.

info: [http://www.malopolskie.pl]

Related posts

Leave a Comment