Notatka ze spotkania przedwyborczego w Kosarzyskach

To już szóste z kolei spotkanie przedwyborcze KWW Twój Głos – Wspólna Przyszłość z mieszkańcami Naszej gminy. Odbyło się ono w dniu 19.10.2014 r. w sali budynku Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach. Gospodarzem i organizatorem spotkania była kandydatka na stanowisko burmistrza MiG Piwniczna – Zdrój pani Maria Kulig.

Celem spotkania było zapoznanie zebranych mieszkańców Kosarzysk z programem wyborczym, przedstawienie spraw i problemów jakie występują na tym terenie, podanie możliwości ich rozwiązania, oraz wizji dalszego rozwoju Kosarzysk jako planu, a zarazem części strategii Naszej gminy, jaką należy wdrożyć do realizacji.

Rozpoczynając prezentację programu pani Maria Kulig przywitała wszystkich gości w osobach:

 • Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy pana Adma Musialskiego,
 • Kandydata na burmistrza pana Franciszka Górkę,
 • Kandydata do Sejmiku Wojewódzkiego pana Leszka Zegzdę,
 • Mieszkańców Kosarzysk
 • Mieszkańców gminy.

Po przywitaniu gości i przedstawieniu kandydatów na radnych przystąpiła do prezentacji i omówienia programu wyborczego z akcentem skierowanym na rejon Kosarzysk, który zawiera:

 • rozpoczęcie budowy (adaptacji) ośrodka dla osób niepełnosprawnych na bazie III pawilonu Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach, gdzie planowana jest opieka całodobowa dla 15 pensjonariuszy, oraz terapia zajęciowa i rehabilitacja w ramach dziennej opieki dla ok 30 osób,
 • modernizację boiska sportowego,
 • przebudowę szkoły poprzez połączenie jej z II pawilonem oraz ich docieplenie,
 • rozbudowę Zakładu Leśnego w oparciu o szerszą gamę świadczenia usług – zakład ma potencjał i wymaga dobrego zarządzania i przedsiębiorczości,
 • monitorowanie cieków wodnych, przepustów, udrażnianie i wszelkie działania mające na celu zapobieżenie powodzi i podtopieniom,
 • podjęcie działań w celu budowy drogi od parkingu na Kosarzyskach poprzez Obidzę do Szczawnicy ze względu na żywe zainteresowanie tego typu inwestycją przez gminy takie jak Szczawnica i Mszana Dolna, – byłoby to działanie strategiczne ze względu ruch turystyczny i możliwość szybszego przemieszczania się,
 • budowę drogi (modernizacja) drogi powiatowej wraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, zjazdy)
 • utrzymanie czystości i zieleni, gdyż od wizerunku bardzo wiele zależy,
 • zagospodarowanie terenów wiejskich poprzez wprowadzenie chowu czarnych owiec oraz uprawę ziół,

Na zakończenie swojego wystąpienia wyraziła swoje pragnienie aby cała gmina Piwniczna była miejscem, gdzie można czynnie wypocząć i zregenerować siły. W tym kontekście przywoła konieczność reaktywacji Suchej Doliny, drogi przez Obidzę do Szczawnicy, podjęcia wyzwania na rzecz rozmów z właścicielami gruntów gdzie funkcjonowały wyciągi narciarskie, aby wypracować wspólną koncepcję przywrócenia dużego prosperity dla tego terenu, bo jak stwierdziła, że wtedy wszyscy się na tym wzbogacą a turysta z chęci lub sentymentu zawsze będzie chciał powrócić.

 

W dalszej części spotkania o zabranie głosu został poproszony gość specjalny spotkania pan Leszek Zegzda, były v-ce marszałek województwa małopolskiego a obecnie radny do sejmiku województwa. Swoje wystąpienie rozpoczął od przywitania się z wszystkimi i podziękował pani Marii Kulig za zaproszenie na to spotkanie, aby móc podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i radami dla tego pięknego rejonu, gdyż jak stwierdził okolice te mu są bardzo bliskie ze względu na dzieciństwo jakie tu spędził.

Kontynuując mówił cyt. „… my mamy iść do przodu…” i potrzebni są ludzie z energią, cyt. „…ludzie energetyczni…” i takich ludzi należy popierać, gdyż tylko tacy ludzie są gwarantem sukcesu, gdzie za przykład posłużyła mu ościenna gmina Muszyna. Mówił dalej cyt. „…nam się nie chce chcieć…” i trzeba ten stan rzeczy zmienić aby móc działać.

Wypowiedź swoją przedstawił w kontekście możliwości jakie daje nam Unia Europejska i wszelkiego rodzaju fundusze, gdzie jak przytoczył w latach 2007 – 2013 na województwo małopolskie było do rozdysponowania 9 mld zł. ale jak zaznaczył ten czas już minął. Stwierdził, że należy się skupić na obecnej transzy środków, jaka jest do wykorzystania w małopolsce, która sięga kwoty 12 mld zł. Są to potężne środki jakie województwo ma do rozdysponowania w latach 2014 – 2020. Warunkiem, aby je otrzymać – jak zaznaczył – trzeba mieć pomysł, wizję a przede wszystkim trzeba chcieć, by po nie sięgnąć, bo nikt inny tego za włodarzy nie zrobi. Dalszymi parametrami mającymi wpływ na pełen sukces to „uwolniona energia i potencjał ludzi” oraz umiejętność ich słuchania.

Na zakończenie swojej wypowiedzi oznajmił, że celem jego wizyty nie jest krytykowanie, a zaszczepienie przyszłych rządzących pozytywną energią, gdzie on sam będzie sojusznikiem i osobą wspierającą walkę o dobro tego rejonu.

W dalszej części spotkania gościnnie wystąpił pan Franciszek Górka, który jako kandydat na stanowisko burmistrza w Piwnicznej – Zdroju chciał przedstawić swój punkt widzenia na problemy Naszej gminy w oparciu o program wyborczy.
Po przedstawieniu się, swojej rodziny i bliskich, odwoływał się do korzeni węgierskich z jakimi jest związany. Wspomniał również krótki epizod z życia pana Leszka Zegzdy z czasów zamieszkiwania na Hanuszowie, co również docenił sam zainteresowany(red. Leszek Zegzda) po czym przeszedł do prezentowania swojego programu, który zawiera potrzebę:

 • budowy drogi z Kosarzysk poprzez Obidzę do Jaworek (red. nawiązanie do pomysłu pani Marii Kulig i potrzeba jego realizacji),
 • ściągnięcia inwestora celem budowy wyciągu krzesełkowego,
 • stworzenia sołectwa w Kosarzyskach, czego jest gorącym orędownikiem, gdyż jak twierdzi wszyscy na tym zyskają,
 • budowy obwodnicy Piwnicznej.

Na tym swoją prezentację zakończył dziękując za uwagę oraz możliwość gościnnego wystąpienia.

Korzystając z czasu przewidzianego do zadawania pytań pierwsze z nich padło do pana Leszka Zegzdy od pan Adama Musialskiego, które dotyczyło ewentualnych kosztów zmiany administracyjnej Kosarzysk. W odpowiedzi usłyszał, że na szczeblu rządowym nie ma „woli politycznej” do tzw. podziałów nie mniej jednak on sam (red. Leszek Zegzda) jest tego zwolennikiem, gdyż jak stwierdził „co małe to piękne” i lepiej jest zarządzać czymś mniejszym w dodatku z ekstra subwencjami dla tych miejscowości z różnych tytułów i dlatego też można o to powalczyć. Kontynuując swoją wypowiedź odniósł się do pomysłu połączenia drogą Szczawnicy z Piwniczną. Jak zaznaczył jest to świetny pomysł w świetle możliwości finansowych między innymi na ten cel, jak i korzyści jakie z tego w przyszłości będą płynąć. Rozwiązaniem dla tego pomysłu byłoby jednak połączenie poprzez tunel, gdyż w ten sposób nie ograniczałyby inwestora przepisy związane z Naturą 2000. Połączenie obu miast zdrojowych byłoby komunikacyjnym sukcesem w podróży do siedmiu uzdrowisk, gdzie klient miałby możliwość wyboru podziwiania piękna, odpoczynku i regeneracji sił.

Pomysł ten spotkał się z negatywną oceną jednego z uczestników spotkania, który stwierdził, aby nie mówić o tego typu przedsięwzięciach, gdyż są nie realne. Na dowód tego podaje, że w Kosarzyskach jest wiele dróg żwirowych, nie naprawionych mostków, przepustów, dojazdów do posesji, bo gmina nie ma na to pieniędzy a co dopiero na taką inwestycję. W odpowiedzi Pan Zegzda odpowiedział, że zgadza się z tą opinią ale częściowo, gdyż te zadania o których mówił nie byłyby finansowane z kasy gminy, gdyż najprościej rzecz ujmując gminy nie byłoby na to stać. Zgodził się natomiast z faktem że brak jest inwestycji w gminie w infrastrukturę drogową, ale zadania te mogą być realizowane tylko ze środków własnych gminy.
Kończąc jeszcze raz podziękował wszystkim za możliwość bycia w tak urokliwym miejscu jak Kosarzyska.

Słowa podziękowania skierowała również pani Maria Kulig zarówno do pana Leszka Zegzdy za przybycie i możliwość podzielenia się swoimi uwagami i doświadczeniem samorządowym, jak również do wszystkich tych, którzy zechcieli przybyć na spotkanie i wysłuchać propozycji programowych Naszego komitetu.


Notatkę sporządził: Sławomir Wójtowicz,

Kandydat na Radnego, Okręg nr 6, Osiedle Hanuszów, Piwniczna-Zdrój

KWW „Twój Głos – Wspólna Przyszłość” 

 

info: [www.mariakulig.pl, KWW „Twój Głos – Wspólna Przyszłość”]

 

 

 

Related posts

Leave a Comment