Którędy poprowadzi trasa rowerowa na pograniczu polsko-słowackim?

Planowany przebieg trasy rowerowej EuroVelo 11 na pograniczu polsko – słowackim oraz możliwości finansowania jej budowy były przedmiotem roboczego spotkania z Štefanem Beľakiem, przedstawicielem Słowacji (Preszów). Ze strony polskiej uczestniczyli w nim m.in. wicemarszałek Stanisław Sorys oraz członkowie zarządu Jacek Krupa i Leszek Zegzda, a także dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj i burmistrz Muszyny Jan Golba.

– Tego typu projekty są trudnymi przedsięwzięciami, dlatego też tutaj – na południu Małopolski, chcemy je realizować z naszymi wieloletnimi słowackimi partnerami. Musimy wspólnie przedyskutować i uzgodnić jak najlepszy przebieg trasy, zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla użytkowników – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Strona polska proponuje by trasa EuroVelo 11 przeszła na stronę słowacką po istniejącym moście starej drogi krajowej nr 87 w Piwnicznej-Zdroju. Z jezdni zostałaby wydzielona ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, a pozostała część stanowiłaby drogę dojazdową do istniejącej zabudowy.

Ustalono, że należy wspólnie ze stroną słowacką przygotowywać jeden przebieg trasy EuroVelo 11 w części po stronie słowackiej i w części po stronie polskiej (w zależności od warunków terenowych). Trasa z Piwnicznej do Leluchowa liczyłaby ponad 30 km, a ponadto, by możliwe było przejście na teren sąsiedniego kraju, niezbędne będzie wykonanie dwóch mostów (koszt jednego to ok. 3 mln zł).

Koncepcję przebiegu przygotuje strona polska w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, a decyzje środowiskowe na trasę będzie uzyskiwać każdy z partnerów po swojej stronie. Do końca sierpnia planowane jest podpisanie porozumienia o współpracy w przygotowaniu wspólnej inwestycji. 

źródło: Województwo Małopolskie (Agenda UMWM w Nowym Sączu)

Related posts

Leave a Comment