Rozbiegani Mikołaje

Było uroczyście, radośnie, mikołajkowo, a zarazem integracyjnie.Stowarzyszenie” Nasz Dom” w partnerstwie z Fundacją „Na Ratunek” w niedzielę 06.12.2015 r. po raz pierwszy zorganizowało „Bieg Mikołajów” w Piwnicznej-Zdroju. Celem imprezy była:

  • zbiórka środków finansowych na budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach;
  • promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój; 
  • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; 
  • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i aktywności fizycznej.

Zebrano 5 tys. zł na które złożyły się opłaty startowe zawodników. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach.

Pod patronatem Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój, oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu spotkanie przybrało charakter imprezy integracyjnej.

W tym dniu z koncertem charytatywnym wystąpiła Orkiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza, która była łącznikiem biegów oraz zabawy ze św. Mikołajem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Swoim koncertem wydarzenie uświetniła kapela Howerna, Dolina Popradu, a także laureatki konkursów wokalnych ze szkół w Głębokiem oraz Piwnicznej-Zdroju.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje sponsorom za pomoc w zorganizowaniu spotkania i ufundowaniu nagród dla zwycięzców, oraz paczek mikołajkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Policji, strażakom OSP, GOPR, Straży Granicznej, Zespołowi Ratunkowemu za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.

Szczególne podziękowania kierujemy do biegaczy przybyłych z różnych stron naszego regionu, sąsiadom ze Słowacji, kibicom oraz członkom i wolontariuszom stowarzyszenia za bezinteresowność i solidarność na rzecz osób potrzebujących.

Miłym zaskoczeniem, a zarazem podziękowaniem dla pracy charytatywnej jest list, który otrzymaliśmy od Prezydenta RP. Skierowany jest do uczestników niedzielnego spotkania ze św. Mikołajem (załączamy poniżej). Otrzymaliśmy także trzy Konstytucje RP z autografem prezydenta, które zostały rozlosowane wśród biegaczy.

Dziękuję i do zobaczenia za rok

Galeria foto na: https://pl-pl.facebook.com/pages/piwnicznainfo/340881235932961

Pobierz:

Maria Kulig, prezes Stow. „Nasz Dom”

Related posts

Leave a Comment