I Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy,
uprzejmie informujemy o  pierwszej sesji Rady Miejskiej  w Piwnicznej-Zdroju,
którą  zwołał Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I.

Na sesję zapraszamy mieszkańców i zainteresowanych w czwartek 22 listopada 2018 r. o godz. 10:00, w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji – prowadzi Pani Kazimiera Sikorska.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborcze dla nowo wybranych radnych i burmistrza przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Lucynę Latała-Ziębę.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Piwnicznej-Zdroju.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  6. Uroczysta część sesji: wystąpienia radnych, burmistrza, gości oraz podziękowania, życzenia, gratulacje.
  7. Wnioski, opinie, zapytania, dyskusja.
  8. Zakończenie obrad.

radna Kazimiera Sikorska
(prowadząca I sesję)

źródło i fot.: www.piwncizna.pl [09/11/2018]

Related posts

Leave a Comment