Informacja dotyczy: opracowania „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”. Minister Środowiska powiadomił pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. znak: DLP-I-610-29/23267/15/JŁ o rozpoczynającej się realizacji opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”. Przedmiotowe prace inwentaryzacyjne są zgodnie z art. 13a ust.2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1153) i dotyczą wszystkich form własności, w tym także lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju i będą prowadzone w cyklu 5-letnim w latach 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa  i trendu zachodzących zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

 

W związku z powyższym, uprzejmie prosi się właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy