OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

z dnia 3 lipca 2017 r.

Burmistrz Piwnicznej - Zdroju  przewiduje w 2017 r. wolne stanowiska w zespole księgowości Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. W związku z tym wstępnie poszukuje osób zainteresowanych pracą na zastępstwo lub pomoc administracyjną  w ksiegowości. Osoby zainteresowane wninny wykazać ogólną znajomość przepisów prawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz wiedzę specjalistyczną  z przepisów  związanych z sektorem finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości.

Do zadań  w  księgowości budżetowej należy między innymi:

 1. pełnienie obowiązków księgowego budżetu  i  prowadzeniem rachunkowości gminy z wykonywaniem określonych przpisami prawa obowiązków w zakresie finansów publicznych i rachunkowości,
 2. opracowanie projektu budżetu gminy na dany rok kalendarzowy oraz  prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu gminy wraz z  obsługą finansowo-księgową
 3. dokonywanie analizy wykonania budżetu i bieżące informowanie burmistrza  o stopniu jego realizacji
 4. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej
 5. sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych, rocznych o dochodach i wydatkach budżetowych
 6. przygotowywanie dokumentów do operacji  finansowych zgodnie z planem finansowym
 7. inwentaryzacja aktywów na rachunkach bankowych
 8. dokonywanie okresowej analizy kont księgowych
 9. uzgadnianie i analizowanie wszystkich obrotów i sald analitycznych, syntetycznych i pozabilansowych
 10. uzgadnianie i przygotowania kont do zamknięcia roku oraz ich zamykanie.
 11. aktualizacja planu budżetu - nanoszenie zmian budżetowych w programie księgowym
 12. analiza umów w sprawach dostaw,  robót i usług oraz sprawdzanie realizacji tych umów pod względem finansowym
 13. sporządzanie projektów dokumentów związanych z finansami gminy – uchwały, zarządzenia, instrukcje,

Osoby zainteresowane mogą składać listy motywacyjne z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje  i doświadczenie  księgowe w terminie do 13 lipca 2017 r.

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany
 2. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. Dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

Wymagania  podstawowe

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 6. Wykształecenie - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 7. Wskazanuy - certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

Informacja dodatkowe

 1. List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)
 2. Dokumenty  można  złożyć osobiście lub doręczyć listownie w terminie do 13 lipca 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy 33-350 Piwniczna-Zdrój ul. Rynek 20. (tel. 18 446 40 43,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

ZASTRZEŻENIE

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że ogłoszenie nie jest otwartym i konkurencyjnym naborem na wolne stanowiska urzędnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Wskazuje jednocześnie, że przewiduje się wolne stanowisko urzędnicze w związku z planowanym przejściem na emeryturę osoby, która pełni funkcje skarbnika Miasta i Gminy.

źródło i fot.: www.piwniczna.pl [03/07/2017 godz. 13:15]

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

KB PROJEKT

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy