W dniu 17 stycznia br.  w Muszynie, odbyło się spotkanie robocze, na którym zostały przedstawione wyniki dotychczasowych prac związanych z projektem badawczym, realizowanym na terenie Nadleśnictwa Piwniczna, pod nazwą: „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”. 

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Nadleśnictwem Piwniczna a Związkiem Gmin Krynicko-Popradzkich, na obszarze działania nadleśnictwa, zostały rozmieszczone fotopułapki w ilości 77 sztuk. Dzięki metodyce z wykorzystaniem fotopułapek, można stwierdzić, że najczęściej nagrywającymi się gatunkami zwierząt są jelenie, sarny i lisy. Z dużych drapieżników kamery uchwyciły kilkadziesiąt razy wilki (najliczniejsza wataha liczy 6 osobników), rysie (w tym kocica z dwoma młodymi). Nagrał się również żbik.

 W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Związku Gmin Krynicko-Popradzkich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, kół łowieckich, Nadleśnictw: Piwniczna, Stary Sącz i Nawojowa oraz wykonawcy prac inwentaryzacyjnych.

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Piwniczna realizowany jest inny projekt badawczy: „Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach państwowego monitoringu środowiska – prace terenowo-kameralne, lata 2017-2020”. Nadleśnictwo wyraziło chęć udziału w projekcie w części dotyczącej monitoringu populacji wilka metodą genetycznego badania odchodów na podstawie zebranych w miejscach występowania gatunku próbek.

źródło i fot.: http://www.piwniczna.krakow.lasy.gov.pl [Nadleśnictwo Piwniczna]

autor: 20.01.2018 | Krzysztof Tomasiak

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

KB PROJEKT

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy