REGULAMIN

1. Cele:

 • popularyzacja piłki halowej
 • propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
 • popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.

2. Organizator:

 • Burmistrz Miasta i Gminy w  Piwnicznej - Zdroju.

3.Termin i miejsce:

 • 12 listopada 2018 r. (poniedziałek), rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00,
 • kompleks sportowo-rekreacyjny na Radwanowie

4. Uczestnictwo:

 • w turnieju mogą wziąć udział 6 - osobowe zespoły  + rezerwa,
 • drużyna nie może liczyć więcej, niż 10 zawodników,
 • każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę,
 • wiek zawodników: mężczyźni 18+

5. System rozgrywek:

 • w grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zespołów,
 • zgodnie z przepisami PZPN.

6. Zgłoszenia:

 • udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 608 427 996  lub osobiście u  pana  Wojciecha Dominika,
 • w zgłoszeniu należy podać: nazwę drużyny, liczbę zawodników, imię i nazwisko kapitana  oraz  numer telefonu kontaktowego,
 • termin zgłoszeń mija 10 listopada  2018r. (sobota).

7. Nagrody:

 • dyplom uczestnictwa dla każdej drużyny,
 • puchar za zajecie miejsca I-III .

8. Postanowienia końcowe:

 • sprawy nie objęte regulaminem leżą w gestii Organizatora.

źródło i fot.: Hala Widowiskowo-Sportowa w Piwnicznej-Zdroju

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

KB PROJEKT

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy