Zwykle bywa tak, że kredytobiorcy obawiają się umowy o kredyt hipoteczny, ponieważ wydaje im się, że to skomplikowany i niezrozumiały dokument. Zupełnie niepotrzebnie, wystarczy poznać jej charakterystykę i przeanalizować najważniejsze elementy, a okaże się, że tego typu umowa wcale nie jest trudna. W poniższym tekście przygotowaliśmy szczegółowy poradnik na ten temat, jak również wskazaliśmy zapisy, które mają ogromny wpływ na koszt kredytu mieszkaniowego oraz gdzie znaleźć wzór wniosku o kredyt hipoteczny.

 

Umowa o kredyt hipoteczny - jaki to dokument?

Umowa kredytu hipotecznego jest dokumentem, który zawierają dwie strony: kredytobiorca i kredytodawca. Na jego podstawie bank udziela konsumentowi kredytu na sfinansowanie nieruchomości lub budowy domu mieszkalnego. Trzeba wiedzieć, że ten rodzaj umowy składa się z dwóch części:

  • w pierwszej zawarte są ogólne informacje dotyczące warunków kredytu hipotecznego,
  • druga dotyczy indywidualnej sytuacji konsumenta ubiegającego się o kredyt mieszkaniowy.

Warto podkreślić, że umowa kredytu hipotecznego jest niezwykle rozbudowanym dokumentem, który zawiera wiele ważnych treści - z tego względu nie można jej porównać do zwykłej umowy kredytowej, a już tym bardziej do umowy o pożyczkę online na raty czy chwilówki.

Pierwsze informacje w umowie kredytu hipotecznego

W sytuacji, gdy bank nie będzie miał zastrzeżeń do naszej zdolności czy historii kredytowej, jak również spełnimy wszelkie wymagania, powinniśmy bez problemu uzyskać kredyt hipoteczny. Jednak zanim to nastąpi, najpierw należy uzupełnić i dokładnie przeanalizować umowę kredytu mieszkaniowego.

W pierwszych zapisach umowy o kredyt hipoteczny znajdują się podstawowe informacje dotyczące danych osobowych kredytobiorcy, kwoty i okresu spłaty zobowiązania finansowego oraz celu, na który zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu hipotecznego. Poniżej w szczegółowy sposób opisaliśmy każdą z wymienionych kwestii.

Dane osoby ubiegającej się o kredyt mieszkaniowy

Na początku umowy kredytu hipotecznego znajdują się informacje w kwestii danych osobowych kredytobiorcy: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania oraz numer i seria dowodu osobistego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że dane w umowie muszą być wypełnione w prawidłowy sposób, w przeciwnym razie kredytodawca nie udzieli zobowiązania finansowego.

Kwota i okres spłaty kredytu hipotecznego

Kolejnym elementem umowy kredytu hipotecznego jest zapis o kwocie i okresie spłaty zobowiązania finansowego. W sytuacji, gdy kredytobiorca zdecyduje się na uzyskanie kredytu hipotecznego w innej walucie niż złoty, wtedy w tym punkcie umowy powinny zawierać się informacje na ten temat.

Cel, na który zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu hipotecznego

Celem przeznaczenia pieniędzy z kredytu hipotecznego dla konsumenta, będzie sfinansowanie nieruchomości (np. mieszkania) lub budowa domu jednorodzinnego. To ważny zapis w umowie, którego absolutnie nie można lekceważyć. Dlaczego? W przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie realizował celu i przeznaczy pozyskane na coś innego, wtedy bank od razu wypowie umowę o kredyt hipoteczny.

Najważniejsze elementy umowy o kredyt hipoteczny

Najważniejsze zapisy w umowie kredytu hipotecznego dotyczą oprocentowania, prowizji i rat kredytu hipotecznego. Warto wiedzieć, że każdy z tych punktów umowy ma duży wpływ na całkowity koszt kredytu, dlatego przed podpisaniem umowy koniecznie trzeba je dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy nie zawierają błędnych informacji.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składają się dwa czynniki: marża banku, czyli wartość stała, którą każdy bank oblicza w inny sposób oraz stopa procentowa, która może rosnąć lub maleć. W sytuacji, gdy zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny w złotówkach, wtedy o zmianach wysokości oprocentowania zadecyduje stopa referencyjna Wibor.

Prowizja kredytu hipotecznego

Prowizja za udzielnie kredytu hipotecznego w większości banków wynosi od 1 do 3 proc. kwoty zobowiązania finansowego. Warto wiedzieć, że prowizję można uregulować na dwa sposoby: w formie jednorazowej wpłaty lub spłaty w ratach kredytowych. Decyzja należy do nas, jednak pierwsze rozwiązanie jest bardziej opłacalne, ponieważ wpływa na obniżenie całkowitego kosztu kredytu.

Raty kredytu hipotecznego

W przypadku kredytu hipotecznego obowiązują raty równe i malejące, tylko od kredytobiorcy zależy, na które z nich się zdecyduje. Okazuje się, że bardziej opłacalne są raty malejące, mimo, iż w pierwszym okresie spłaty ich koszt będzie zdecydowanie wyższy od rat równych - potwierdzają to niemal wszystkie przykładowe harmonogramy spłaty tej samej kwoty kredytu.

Umowa kredytu hipotecznego - na jakie zapisy jeszcze zwrócić uwagę

Kredytobiorcy analizując umowę kredytu hipotecznego powinni koniecznie zwrócić uwagę na dwie kwestie: formę wypłaty zobowiązania finansowego i zapis dotyczący tego, gdzie trafiają pieniądze z kredytu hipotecznego.

Określenie formy wypłaty kredytu hipotecznego

Wypłata kredytu hipotecznego zależy od dwóch czynników: indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz celu, na jaki zamierza przeznaczyć pieniądze. Banki przewidują dwie formy wypłaty kredytu:

  • jednorazowo - tę formę wypłaty stosuje się w sytuacji, gdy kredytobiorca planuje sfinansować nieruchomość z nieobciążoną hipoteką,

  • w transzach - taką formę wypłaty kredytu otrzymają kredytobiorcy, którzy zamierzają wybudować dom mieszkalny. Każdą kolejną transzę kredytu bank wypłaca na podstawie postępów prac budowlanych.

Gdzie trafiają pieniądze z kredytu hipotecznego?

Warto podkreślić, że każda umowa o kredyt hipoteczny powinna zawierać punkt, który określa, do kogo trafią pieniądze z kredytu. Banki przewidują, że może to być:

  • zbywca lub deweloper,
  • kredytobiorca, który planuje wybudować dom mieszkalny,
  • inny bank lub komornik, w sytuacji, gdy kredytobiorca zdecyduje się na zakup nieruchomości z obciążoną hipoteką.

Wzór umowy kredytu hipotecznego

Na wielu portalach o tematyce kredytowo-finansowej bez problemu można znaleźć wzory umowy kredytu hipotecznego ze szczegółowym omówieniem. Warto wiedzieć, że niektóre banki na swoich stronach internetowych również udostępniają przykładową umowę hipoteczną dla konsumentów.

 

W sytuacji, gdy nie będziemy rozumieli niektórych zapisów w umowie hipotecznej, zawsze możemy się wybrać do jednej z placówek banku i poprosić o pomoc doradcę kredytowego. Taka osoba wyjaśni nam wszelkie wątpliwości i ponadto wyjaśni w szczegółowy sposób np. jak dokładnie przebiega procedura kredytowa, czym różnią się pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego oraz ile kosztuje kredyt.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

KB PROJEKT

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy