Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Piwnicznej, w ciągu DK87, we wtorek 23 kwietnia 2019 r. Przyjmuje się , że długość obwodnicy będzie miała ok. 2,5 km i droga ominie centrum miasta. Oferty można składać przez miesiąc czyli do 23 maja 2019 r. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie minimum 3 wariantów obwodnicy, z przebiegiem zarówno po wschodniej i zachodniej stronie miasta. Trasa przebiegu co najmniej jednego z wariantów powinna przebiegać tak, by nie było konieczności budowy tunelu.

W ramach dokumentacji przygotować należy :

- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) -  dla co najmniej trzech przebiegów obwodnicy,

- Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) (szczegółowe rozwiązania techniczne wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską) dla wariantów wskazanych w decyzji środowiskowej.

Wykonawca musi też uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Oprócz budowy drogi o długości około 2,5 km powstać muszą skrzyżowania na początku i końcu obwodnicy oraz niezbędne obiekty inżynierskie, mury oporowe, drogi serwisowe i urządzenia ochrony środowiska. Zaprojektować trzeba przebudowę istniejących skrzyżowań, odwodnienia dróg, oświetlenia, infrastruktury technicznej, zjazdów oraz  pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyszłej drogi oraz terenów przyległych.

Informacje dotyczące przetargu są dostępne na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-306

Poprzedni przetarg został unieważniony 5 marca 2019 r. zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp , ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

źródło: www.gddkia.gov.pl

fot.: poglądowe

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

KB PROJEKT

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy