Regionalna Izba Obrachunkowa będzie przekazywała Wojewodzie Małopolskiemu informacje o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Małopolsce. Informacje te będą jawne i zostaną umieszczone na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. A wszystko za sprawą porozumienia podpisanego dzisiaj przez wojewodę Piotra Ćwika oraz prezesa Regionalnej Izby  Obrachunkowej Mirosława Legutko.

Gromadzenie i podział środków publicznych, które znajdują się w dyspozycji władz publicznych, w tym władz samorządowych, jest zbiorem procesów, które powinny zachować pełną transparentność.  O tym jak dana jednostka samorządu terytorialnego radzi sobie finansowo mają prawo wiedzieć nie tylko organy administracji ale także mieszkańcy gmin, powiatów i województwa.

- Fundusze, które służą realizowaniu publicznych inwestycji nie tylko powinny być wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności ale także przy pełnym dostępie do informacji o sposobie ich wykorzystania. Podpisane dzisiaj porozumienie to dobry krok na drodze prowadzącej do ułatwienia dostępu Małopolanom do takich informacji  – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Właściwe zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę dobrego rozwoju gminy, powiatu i województwa. Wydłużenie okresu trwania kadencji z 4 do 5 lat to nie tylko zwiększona możliwość planowania i podejmowania długoterminowych decyzji finansowych, ale również większa odpowiedzialność.

W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia, do 30 kwietnia każdego roku, Wojewoda Małopolski otrzyma informację o stanie finansowym jednostek samorządu terytorialnego wedle stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedniego.
Informacja ta zawierać będzie wskaźniki obrazujące wartości, które przyjęto jako mierniki sytuacji finansowej tj.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

W związku z odmienną specyfiką poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego informacja ta podana zostanie z uwzględnieniem podziału na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i samorząd województwa oraz powiaty ziemskie.

Każdego roku, informacja ta zostanie opublikowana na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.muw.pl).

źródło i fot.: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze   

+8 #1 kasa 2019-06-26 16:58
TO CO MÓWIŁ CHORUŻYK I SPÓŁKA to kłamstwa skoro gmina za 2018 rok nie miała deficytu tylko nadwyżkę tak mówi raport RIO ?
Cytować
+5 #2 Erazmus 2019-06-27 12:58
Po oglądnięciu sesji w dniu 27.06 wiem jedno Chorużyk i spółka cały czas opowiadali głupoty o długach jakie narobił Janeczek a tu okazuje się że w 2018 roku była nadwyżka operacyjna w kwocie 1500000 zł głosując za absolutorium za 2018 tak naprawdę głosowali za pochwałą działalności Janeczka
Cytować
+5 #3 RIO 2019-06-28 11:24
BRAWO JANECZEK CZYLI NIE BYŁO TAK JAK OPOWIADAŁ CHORUŻYK , przepraszam czy za opowiadanie kłamstw grozi jakiś paragraf ??
Cytować
-2 #4 pikselolo 2019-07-01 11:55
Cytuję RIO:
BRAWO JANECZEK CZYLI NIE BYŁO TAK JAK OPOWIADAŁ CHORUŻYK , przepraszam czy za opowiadanie kłamstw grozi jakiś paragraf ??

Brawo JANECZEK za oszczędności na spapranej ulicy Kazimierza Wielkiego (poprawki które sie wykonuje kosztują!). Brawo JANECZEK za niewykonanie remontu rozwalonego muru przy ul Daszyńskiego i Marciszewskiego! Sporo się zaoszczędziło. Czy jest jakś paragraf na za opowiadanie głupot?
Cytować
-4 #5 Riyopikselo 2019-07-02 12:12
Cytuję pikselolo:
Cytuję RIO:
BRAWO JANECZEK CZYLI NIE BYŁO TAK JAK OPOWIADAŁ CHORUŻYK , przepraszam czy za opowiadanie kłamstw grozi jakiś paragraf ??

Brawo JANECZEK za oszczędności na spapranej ulicy Kazimierza Wielkiego (poprawki które sie wykonuje kosztują!). Brawo JANECZEK za niewykonanie remontu rozwalonego muru przy ul Daszyńskiego i Marciszewskiego! Sporo się zaoszczędziło. Czy jest jakś paragraf na za opowiadanie głupot?
.
Przydupas Janeczka myślał ze zawsze bedzie przydupasem Kiedy wplacisz zaległości z deszczowki
???
Cytować
+3 #6 do mezmyślnego pikse 2019-07-02 12:57
Nie ma idealnych inwestycji ale trzeba konsekwętnie walczyć o prawidłowe wykonanie i naprawę usterek czego nie zrobili nigdy ani BOGACZYK ani CHORUŻYK
Pierwszy nie założył nigdy nikomu sprawy o nienależyte wykonanie a drugi przyjął z powrotem PRAWNIKÓW którzy wcześniej się tym tak kiepsko zajmowali !!!
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

KB PROJEKT

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy