Z inicjatywy radnego powiatowego Mariana Dobosza po raz kolejny wyłoniono najlepszych absolwentów-sportowców szkoły podstawowej i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój w roku szkolnym 2018/2019. Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego opracowano Regulamin Konkursu na najlepszego sportowca - absolwenta.

Celem konkursu było:

  • Popularyzacja sportu, kultury fizycznej w szkole i środowisku;
  • Zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz lepszych wyników sportowych;
  • Stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej wszystkim uczniom;
  • Rozwijanie umiejętności sportowego rywalizowania i kibicowania;
  • Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych sportowców - absolwentów danej szkoły.

Zasady konkursu:

We współzawodnictwie o tytuł najlepszych sportowców-absolwentów mogli brać uczniowie III klasy gimnazjum w Piwnicznej–Zdroju i Łomnicy Zdroju. Ponadto w tym roku po raz pierwszy byli to absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych (Nr 1 i Nr 2 Piwnicznej-Zdroju, Łomnicy Zdroju, Głębokiego, Wierchomli Wielkiej).  Punktacja prowadzona była dla dziewcząt i chłopców przez cały okres nauki w danej szkole. Punkty przyznawała komisja złożona z nauczycieli wychowania fizycznego danej szkoły. Udział w zawodach punktowany był w zależności od rangi zawodów:

  • ranga zawodów
  • zajętego miejsca 

Najlepsi sportowcy-absolwenci w punktacji końcowej otrzymali: puchar, dyplom i nagrodę rzeczową. Fundatorem był Marian Dobosz – radny powiatu nowosądeckiego.

Przed zakończeniem roku szkolnego w każdej szkole odbyło się podsumowanie tego konkursu i wręczono w/wym. nagrody wspólnie z dyrektorami szkół i nauczycielami wychowania fizycznego.

 

Wykaz najlepszych absolwentów - sportowców na terenie

Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój

Rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej -Zdroju (Kosarzyska)

1. Justyna Grucela

2. Grzegorz Śmigowski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej -Zdroju

1. Oliwia Długosz

2. Martyna Tomasiak

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

1. Kacper Mucha

2. Paulina Pawlik

Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju

1. Magdalena Wnęk

2. Paweł Toczek

3. Kamil Źrałka

Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej

1. Martyna Bołoz

2. Zuzanna Tokarczyk

Gimnazjum w Piwnicznej - Zdroju

1. Patrycja Piwowar

2. Zuzanna Cużytek

3. Klemens Ogórek

Gimnazjum w Łomnicy Zdroju

1. Małgorzata Ogórek

2. Maciej Wnęk

Organizator: radny powiatowy Marian Dobosz

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

KB PROJEKT

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy