Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju. Stanowisko pracy referenta o wymiarze czasu pracy 1 etat. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, finanse, biegła znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i inne programy pakietu MS Office), znajomość programu Menu „GW-MAX”, „Comarch-Optima.”

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie obsługi klientów w zakresie:odpadów stałych, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości ciekłych, Wystawianie faktur za wodę, ścieki, nieczystości płynne i stałe, Sporządzanie rejestru sprzedaży faktur VAT, Prowadzenie ewidencji wodomierzy (gospodarka wodomierzowa), Sporządzanie sprawozdań dotyczących:gospodarki odpadami stałymi i nieczystościami płynnymi, opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywania danych statystycznych, innych w zależności od przepisów prawa, Prowadzenie książki placu zabaw, Inne zlecone przez przełożonego.

Warunki pracy na stanowisku: praca w pełnym wymiarze czasu pracu-1 etat, praca w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku ( wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rad Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 30 poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia każdego miesiąca, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Wymagane dokumenty i oświadczenia: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie o niekaralności, kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiściew siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju lub pocztą na adres Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent w terminie do dnia 31.10.2014 r.( nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania BIP).

>>> OGŁOSZENIE STANOWISKO PRACY <<<

>>> WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW URZĘDWOYCH <<<

Info: [http://bip.malopolska.pl]

Foto: [mck.skoczow.pl]

Komentarze   

0 #1 piwniczanka 2014-11-24 15:02
czy w końcu wybrano kandydata na to stanowisko ?
Cytować
+3 #2 ??? 2014-11-28 15:21
nikt nie miał odpowiednich kompetencji ???
Cytować
+7 #3 piwniczanka.. 2015-01-19 00:03
śmieszne... to ..wszystko...
i jaki zbieg okoliczności ,że najodpowiedniejszymi kandydatami byli "znajomi-znajomych i rodzina już tam pracujących'' a najśmieszniejsze jest to że w raporcie tym niby sprawdzającym prawość tych naborów,że : "cała procedura przebiegła zgodnie z prawem" juz to słyszę...
Cytować
+8 #4 leń 2015-01-19 09:28
Jak na podstawie rozmowy ocenić np. pracowitość?
Cytować
+6 #5 woda 2015-01-19 18:54
Cytuję leń:
Jak na podstawie rozmowy ocenić np. pracowitość?

Można pokazać wszystkie pożądane na tym stanowisku cechy. Prowadząc zrozumiałą rozmowę z kierownikiem (komunikatywność) trzeba jednocześnie wysprzątać całą komunalkę (pracowitość) przytakując przy tym wielokrotnie (lojalność).
Cytować
+13 #6 kaska 2015-01-20 12:08
czyli bez znajomości nie ma co składać papierów..
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy