Wsparcie z funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych oraz promocja wizerunku Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – to tematy, na które dyskutowali dziś (tzn. 23.03.2015 r.) przedstawiciele małopolskich NGO. W obradach Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wzięli udział Jacek Krupa, który jest przedstawicielem Marszałka Województwa Małopolskiego w radzie oraz Urszula Nowogórska, która reprezentuje Sejmik Województwa.

W Małopolsce działa kilkaset stowarzyszeń i fundacji, zakładanych przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów. To istotny element życia społecznego dla całego regionu. Dlatego też od 2006 roku z inicjatywy samorządu województwa działa Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zasiadają w niej przedstawiciele NGO oraz władz regionu, którzy wspólnie dbają o tworzenie jak najlepszych warunków do funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Dziś członkowie rady, a wśród nich Jacek Krupa z Zarządu Województwa i Urszula Nowogórska przewodnicząca małopolskiego Sejmiku, spotkali się, by mówić o aktualnych problemach zgłaszanych przez NGO. Ważny tematem były dofinansowania do projektów, o jakie będą mogły się starać organizacje z III sektora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej wsparcie takie może wynieść maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie danego projektu. Ponad to beneficjenci będą mogli otrzymać dodatkowe pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego.– To ostatnia szansa, by zgłaszać swoje uwagi do nowego RPO. Konsultacje społeczne trwają do 10 kwietnia – mówił Jacek Krupa. – To szczególnie istotne, ponieważ organizacje pozarządowe będą ważnym beneficjentem nowego programu. Pochylimy się nad każdym zgłoszonym pomysłem – zapewniał członek Zarządu Województwa.

Podczas dzisiejszego posiedzenia członkowie rady rozmawiali również o regrandigu, jako szansie na sprawne finansowani i rozliczanie projektów realizowanych przez małopolskie NGO. Czym jest regranding? To mechanizm polegający na tym, że samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora), który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad tym, jak skutecznie wzmocnić wizerunek Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podkreślali, że ważna jest zarówno komunikacja wewnętrzna: wewnątrz III sektora, jak i zewnętrza: z środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami czy władzami. Ważnymi zadaniami rady jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie dobrych przykładów współpracy z udziałem organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

źródło: Województwo Małopolskie (Biuro Prasowe / mbab)

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy