Wiejskie zebranie w Wierchomli odbyło się w niedzielę, 16 września. Musiało być w Szkole, bo obecny Burmistrz nie wsparł wykończenie budynku Remizy. Nie miał jednak wahań, żeby zaprosić na ten sam termin – właśnie w Szkole – na swoje zebranie przedwyborcze, chociaż musiał wiedzieć, że w budynku szkolnym agitacja wyborcza jest niedozwolona. Czemu jednak on miałby się tym martwić, skoro dyrekcja Szkoły w Wierchomli agitowała – jak donoszą zdziwione matki – już podczas inauguracji roku szkolnego.

Co na to Kuratorium? Bóg wie i może diabeł też.

Jak co roku, budżet sołecki udało się uchwalić jednomyślnie. Zaraz potem nastąpiła godzina czytania z kartki przez Burmistrza Janeczka zarówno niezliczonych sukcesów, jak też jeszcze bardziej imponujących planów na przyszłość. Ciekawe, że w tych planach pojawiło się bodaj wszystko to, co słyszeliśmy 4 lata temu. A więc i kanalizacja (że już zaraz), i chodnik (że naturalnie w roku 2019), i „plan powiększenia szkoły” (jakby nie było dawno wiadomo, że sal brakuje teraz, nie dopiero w przyszłości).

Oczywiście obiecał też co do joty wszystko to, o czym wspominali podczas zebrania mieszkańcy, oczarowani syrenim głosem Burmistrza. Że tu parking… już zapisuję… że tu krzaczek… naturalnie… że dziura w drodze… co? dziura? jaka dziura? a to heca! jutro jej nie będzie.

Powiedziałem głośno, co myślę o tych fantazjach. Muszę przyznać, że kilka osób (spośród czterdziestu) nie było zadowolonych. Rozumiem ich. Wolą się poić obietnicami, może składanymi im do ucha? Szkoda, że przy tym łżą jak najęci, na przykład na temat szkoły sprzed kilku lat. Albo że wcześniej (przed Janeczkiem) zbudowano tylko dwa mosty. Tak im wygodniej? A przy tym Burmistrz jest fajny, „swój chłop”, wychyli szklankę herbaty, a może mleka, nie to, co jakiś tam facecik, co za długo siedział w Warszawie i nigdy kurom jajec nie podbierał.

Jak zwykle, moim fanem został jednak Zastępca Burmistrza, który powiedział, że nie będzie się poniżał do odpowiadania mi. Ja go rozumiem. Jak tu odpowiedzieć, skoro się usłyszało bolesną prawdę? Wypadałoby się przyznać, że nic się we wsi nie działo.

Wypowiadali się też sensownie: radny powiatowy Stanisław Sułkowski, Marysia Kulig i Dariusz Chorużyk. Zacytuję radnego Sułkowskiego: „jadę przez Wierchomlę i widzę, że czas się tu zatrzymał”. Cóż, grzeczniej i krócej powiedział to samo, co ja.

Na koniec przypomnijmy, jakie jest zadłużenie Piwnicznej, w której nie widać szalonych inwestycji. Otóż na głowę mieszkańca to zadłużenie jest największe w całym powiecie. Wynosi 2 484 zł na osobę, czyli tyle, co zadłużenie w trzech gminach razem: Grybów (914 zł), Rytro (909 zł) i Łososina Dolna (764 zł). A w Grybowie oddano właśnie przepiękne liceum.

Witold Kaliński

autor i fot.: Witold Kaliński

Komentarze   

+21 #1 wier 2018-09-17 08:16
Czas się tu zatrzymał przez takich jak Pan szkoda że Pan wybiera z całości tylko wątki wyrwane z kontekstu czemu Pan nie napisze Jak mieszkańcy odnieśli się do BZDUR które Pan opowiadał ,myślę że czas Pana już się zakończył i życzę owocnego działania w KODZIE
Cytować
+18 #2 Żenada 2018-09-17 08:58
Pan Kaliński oczywiście zapomniał nadmienić, jak kulturalnie zwracał się do mieszkańców Swojej wsi - co te głupie ludzie mogą wiedzieć? Szkoda tylko że nie opisał Swoich sukcesów jak był na stołku- Nic, Nic dla ciemnoty im nic nie potrzeba. Co do agitacji w szkole- bzdura. Wiadomo Dyrekcja nie przychylna dla Pana trzeba dać temu upust.
Cytować
+20 #3 luz 2018-09-17 09:57
jeszcze raz zobaczę gembę tego Pana i przestaję wchodzić na ten portal
Cytować
+14 #4 Krystyna Kulej 2018-09-17 11:15
NASUWA SIĘ ZATEM UWAGA jak do różnych celów może być wykorzystywany budynek szkolny ...materiał ten jest w internecie... KK..." 2 kwietnia 2015 dotarło do mnie pisemne uzasadnienie wyroku kończące trwające od 2009 postępowanie sądowe o odszkodowanie za tortury w Procesie Tomasza Sokolewicza. Proces Tomasza Sokolewicza odbywał się między marcem a czerwcem 1982 roku przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Uczestniczyli w nim: Tomasz Sokolewicz jako główny oskarżony, któremu zarzucono przywódczą rolę w niepodległościo wej organizacji o charakterze zbrojnym i chęć obalenia przemocą ustroju komunistycznego panującego w PRL, Marek Marciniak i Emil Barchański oskarżeni o przynależność do organizacji o charakterze niepodległościo wym.Wszyscy uczestnicy procesu Tomasza Sokolewicza byli torturowani, a Emil Barchański „zginął w niewyjaśnionych okolicznościach ” tuż przed rozpoczęciem procesu.Wszyscy uczestnicy procesu Tomasza Sokolewicza dali szerokie świadectwo bestialskim torturom, którymi byli poddani. Zachował się bogaty materiał dowodowy świadczący o akcji propagandowej wymierzonej w dobre imię Tomasza Sokolewicza: liczne artykuły z prasy komunistycznej wymierzone w Federację Młodzieży Szkolnej, podziemne czasopismo „Uczeń Polski”, którego jawnym przedstawiciele m był Tomasz Sokolewicz i samego Tomasza Sokolewicza. Poza materiałami jawnymi godzącymi w podziemie niepodległościo we zachował się tajny raport Prokuratora Generalnego PRL gen. Lucjana Czubińskiego instruujący prawników, jakie prawne możliwości ma PRL w walce z wrogami ludu. Podziemne czasopismo Tomasza Sokolewicza „Uczeń Polski” zostało tam wymienione, jako jeden z przykładów działalności antysocjalistyc znej. W procesie wzięli udział biegli: ortopeda, psychiatra i chirurg, którzy przedstawili opinie potwierdzające zeznania Tomasza Sokolewicza. Sąd Apelacyjny w składzie: Zbigniew Kapiński, Marek Czecharowski i Ewa Gregajtys ani opinii biegłych, ani zgromadzonego materiału dowodowego nie wziął pod uwagę. Dwukrotnie w wyroku Sądu Apelacyjnego przewija się opinia dyrektora szkoły pana Witolda Kalińskiego. Witold Kaliński, członek PZPR i dyrektor liceum im. Mikołaja Reja przyjął usuniętych z innych szkół członków Federacji Młodzieży Szkolnej w tym Tomasza Sokolewicza w połowie września 1981, by po jego aresztowaniu w marcu 1982 natychmiast go ze szkoły wyrzucić. W związku z wprowadzeniem 13.12.1981 Stanu Wojennego zajęcia w szkołach nie odbywały się. Znajomość dyrektora Kalińskiego z Tomaszem Sokolewiczem jako uczniem liceum Reja, do której chodziło także kilkuset innych uczniów trwała więc ok. 70 dni. W tym czasie dyrektor Kaliński wyrobił sobie o Tomaszu Sokolewicz opinię, która jak celnie zauważa Sąd Apelacyjny (co za przypadek!), jest zbieżna z opinią administracji więziennej: „Tomasz Sokolewicz przed aresztowaniem uczył sie w LO, był uczniem III kl.(…) Osobnik nadpobudliwy „wojowniczo” nastawiony do „sbcji”, wygłasza sentencje, filozofuje, żąda przedstawienia przepisów, odmawia podpisania oświadczenia, popisuje się elokwencją.” Krótko mówiąc: osoba o słabej kondycji psychicznej. http://www.sokolewicz.eu/index.htm Wyrok Sądu omawia dalej moje marne postępy w nauce jako ucznia, zupełnie nic nie wspominając o niezłej maturze i bardzo dobrych wynikach na studiach. 27 lutego 2015 sędziowie Zbigniew Kapiński, Marek Czecharowski i Ewa Gregajtys uznali, że nie ma powodu, aby zajmować się torturami i ścigać katów podziemia niepodległościo wego.(…) Emil Barchański 10 lutego 1982 roku, wraz z kolegami z opozycji, oblał farbą i podpalił pomnik Feliksa Dzierżyńskiego – symbol komunistycznej władzy. Niecałe cztery miesiące później jego ciało znaleziono na wysokości 500 kilometra Wisły. Dziś nikt chyba nie ma wątpliwości, że w takich okolicznościach trudno mówić o nieszczęśliwym wypadku.''
Cytować
-3 #5 Pieter 2018-09-17 14:21
Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszej gminy, burmistrz Janeczek Zbigniew, naszej gminy Piwniczna. Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie - to wilki.
Cytować
+17 #6 Ad vocem 2018-09-17 20:34
Jezeli chodzi o zadłużenie gminy, to od Pana Janeczka wara, to były nie jego działania i zadłuzenie nadmierne legło o podstaw niższych nakładów na inwestycje. Pan Radny jest bardzo nie sprawiedliwy w niektórych aspektach. Jak sobie upatrzy ofiarę to nie daj Boże. Niezależnych Mieszkańców Wierchomli osądza od czci i wiary, że niby są pojeni obietnicami do ucha, że łżą jak najęci, ja bym tak nie potrafił.
Cytować
+36 #7 wal 2018-09-18 06:37
Za coś takiego powinien obecny rząd obciąć mu emeryturę,bo ma ja na pewno wyższą niż przeciętny nauczyciel , SB UB I innym obcięto a jemu nie,i to idzie z naszych podatków, a gdzie weryfikacja oświadczenia lustracyjnego przez nasze Państwo, komuchy nadal przy korycie
Cytować
+20 #8 yuio 2018-09-19 04:48
zgadzam się z wal, obciąć Kalińskiemu emeryturę i wywalić z rady bo sam ma na tyle tupet że nie zrezygnuje ,
Cytować
+12 #9 Wash&go 2018-09-24 20:38
Cytuję Krystyna Kulej:
NASUWA SIĘ ZATEM UWAGA jak do różnych celów może być wykorzystywany budynek szkolny ...materiał ten jest w internecie... KK..." 2 kwietnia 2015 dotarło do mnie pisemne uzasadnienie wyroku kończące trwające od 2009 postępowanie sądowe o odszkodowanie za tortury w Procesie Tomasza Sokolewicza. Proces Tomasza Sokolewicza odbywał się między marcem a czerwcem 1982 roku przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Uczestniczyli w nim: Tomasz Sokolewicz jako główny oskarżony, któremu zarzucono przywódczą rolę w niepodległościowej organizacji o charakterze zbrojnym i chęć obalenia przemocą ustroju komunistycznego panującego w PRL, Marek Marciniak i Emil Barchański oskarżeni o przynależność do organizacji o charakterze niepodległościowym.Wszyscy uczestnicy procesu Tomasza Sokolewicza byli torturowani, a Emil Barchański „zginął w niewyjaśnionych okolicznościach” tuż przed rozpoczęciem procesu.Wszyscy uczestnicy procesu Tomasza Sokolewicza dali szerokie świadectwo bestialskim torturom, którymi byli poddani. Zachował się bogaty materiał dowodowy świadczący o akcji propagandowej wymierzonej w dobre imię Tomasza Sokolewicza: liczne artykuły z prasy komunistycznej wymierzone w Federację Młodzieży Szkolnej, podziemne czasopismo „Uczeń Polski”, którego jawnym przedstawicielem był Tomasz Sokolewicz i samego Tomasza Sokolewicza. Poza materiałami jawnymi godzącymi w podziemie niepodległościowe zachował się tajny raport Prokuratora Generalnego PRL gen. Lucjana Czubińskiego instruujący prawników, jakie prawne możliwości ma PRL w walce z wrogami ludu. Podziemne czasopismo Tomasza Sokolewicza „Uczeń Polski” zostało tam wymienione, jako jeden z przykładów działalności antysocjalistycznej. W procesie wzięli udział biegli: ortopeda, psychiatra i chirurg, którzy przedstawili opinie potwierdzające zeznania Tomasza Sokolewicza. Sąd Apelacyjny w składzie: Zbigniew Kapiński, Marek Czecharowski i Ewa Gregajtys ani opinii biegłych, ani zgromadzonego materiału dowodowego nie wziął pod uwagę. Dwukrotnie w wyroku Sądu Apelacyjnego przewija się opinia dyrektora szkoły pana Witolda Kalińskiego. Witold Kaliński, członek PZPR i dyrektor liceum im. Mikołaja Reja przyjął usuniętych z innych szkół członków Federacji Młodzieży Szkolnej w tym Tomasza Sokolewicza w połowie września 1981, by po jego aresztowaniu w marcu 1982 natychmiast go ze szkoły wyrzucić. W związku z wprowadzeniem 13.12.1981 Stanu Wojennego zajęcia w szkołach nie odbywały się. Znajomość dyrektora Kalińskiego z Tomaszem Sokolewiczem jako uczniem liceum Reja, do której chodziło także kilkuset innych uczniów trwała więc ok. 70 dni. W tym czasie dyrektor Kaliński wyrobił sobie o Tomaszu Sokolewicz opinię, która jak celnie zauważa Sąd Apelacyjny (co za przypadek!), jest zbieżna z opinią administracji więziennej: „Tomasz Sokolewicz przed aresztowaniem uczył sie w LO, był uczniem III kl.(…) Osobnik nadpobudliwy „wojowniczo” nastawiony do „sbcji”, wygłasza sentencje, filozofuje, żąda przedstawienia przepisów, odmawia podpisania oświadczenia, popisuje się elokwencją.” Krótko mówiąc: osoba o słabej kondycji psychicznej. http://www.sokolewicz.eu/index.htm Wyrok Sądu omawia dalej moje marne postępy w nauce jako ucznia, zupełnie nic nie wspominając o niezłej maturze i bardzo dobrych wynikach na studiach. 27 lutego 2015 sędziowie Zbigniew Kapiński, Marek Czecharowski i Ewa Gregajtys uznali, że nie ma powodu, aby zajmować się torturami i ścigać katów podziemia niepodległościowego.(…) Emil Barchański 10 lutego 1982 roku, wraz z kolegami z opozycji, oblał farbą i podpalił pomnik Feliksa Dzierżyńskiego – symbol komunistycznej władzy. Niecałe cztery miesiące później jego ciało znaleziono na wysokości 500 kilometra Wisły. Dziś nikt chyba nie ma wątpliwości, że w takich okolicznościach trudno mówić o nieszczęśliwym wypadku.''
całą prawda!!!!!!!!! !!!!
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Wybory 2018 r.

19 październik 2018 613 6
Jako Radna powiatowa, główny nacisk położę na dbałość o zrównoważony rozwój Doliny Popradu, stworzenie Silnej Marki, poprzez wykorzystanie jej potencjału; zacieśnienie współpracy teryto... Czytaj więcej
19 październik 2018 719 2
Poniżej linki do profilu Facebooku oraz do interpelacji na sesji Starostwa Powiatowego: https://www.facebook.com/marian.dobosz.1 http://www.starostwo.nowy-sacz.pl/pl/interpelacje-v-kadencja-mdobosz Czytaj więcej
15 październik 2018 999 5
Maria Kulig i Dariusz Chorużyk odmówili udziału w debacie kandydatów na burmistrza Piwnicznej Zdroju. Na zaproszenie mieszkańców odpowiedzieli Danuta Lelito i obecny burmistrz uzdrowiska Zbignie... Czytaj więcej
12 październik 2018 1265 26
Szanowni Mieszkańcy! Drodzy Wyborcy ! Komitet Wyborczy Wyborców „Twój głos – wspólna przyszłość” zaprasza na spotkanie przedwyborcze z kandydatem na burmistrza p. Marią Kulig w dniu 14... Czytaj więcej
12 październik 2018 1414 32
Szanowni Państwo! W związku z wciąż pojawiającymi się sprzecznymi informacjami dot. uczestnictwa w Debacie kandydatów na burmistrza pragniemy poinformować, że w dniu 9 października poinformo... Czytaj więcej
12 październik 2018 723 5
…zachodzę w głowę, czemu Komitet Wyborczy Zbigniewa Janeczka tak się wstydzi swojego kandydata, że nie miał odwagi oznakować jego plakatów czy programu wyborczego. No bo nie miał. A Zbignie... Czytaj więcej
12 październik 2018 1118 15
Już w sobotę w Piwnicznej wielkie święto demokracji lokalnej – pierwsza debata kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Wezmą w niej udział dwaj pretendenci do fotela burmist... Czytaj więcej
08 październik 2018 1054 8
Doszły mnie słuchy, że podobno kandydaci (lub jeden kandydat) na radnych Komitetu Wyborczego Zbigniewa Janeczka nagrywali spotkania przedwyborcze. Czy dla odległej potomności, czy dla bliższych... Czytaj więcej
02 październik 2018 2065 27
Kosarzyska – obok Łomnicy i Zubrzyka – były ponoć preferowanym terenem działań burmistrza Janeczka (z dodatkiem Mariusza Lisa). Jednak na zebranie przyszli ludzie z górnych osiedli, którzy... Czytaj więcej
02 październik 2018 1903 27
13 października odbędzie się ważne wydarzenie dla mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój - debata kandydatów na burmistrzów. Do udziału zostali zaproszeni wszyscy kandydaci ubiegający się o fot... Czytaj więcej
02 październik 2018 510 0
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I postanawia, co nastę... Czytaj więcej
02 październik 2018 447 0
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Piwnicznej-Zdroju podaje do wiadomości publicznej i... Czytaj więcej
02 październik 2018 357 0
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Piwnicznej-Zdroju podaje do wiadomości publicznej inform... Czytaj więcej
02 październik 2018 254 0
Czytaj więcej na: https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,a,1492281,postanowienie-komisarza-wyborczego-w-nowym-saczu-w-sprawie-powolania-terytorialnych-komisji-wyborczy.html Czytaj więcej
02 październik 2018 302 0
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Czytaj więcej
02 październik 2018 1103 1
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2018 r. Czytaj więcej

DEBATA WYBORCZA ONLINE NA ŻYWO TU

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

SŁUP OGŁOSZENIOWY

Ogłoszenia i Reklamy