Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu gorlickiego, powiatu nowosądeckiego, w mieście na prawach powiatu Nowym Sączu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 318 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu I

(-) Janusz Przepióra

 

Załącznik nr 228

gm. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Agnieszka Joanna Broniszewska,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Gabriela Maria Frączek,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Kokuszka

3.

Jolanta Grucela,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Monika Karolina Łomnicka,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Józefa Mucha,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Piwniczna-Zdrój

6.

Zofia Nowak,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Elżbieta Marzena Polakiewicz,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Cynthia Margarete Spachtholz,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Jan Jakub Tokarczyk,zgłoszony przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Głębokie

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Maria Józefa Bogaczyk,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Marta Bołoz,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Łomnica Zdrój

3.

Justyna Anna Gondek,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Małgorzata Agnieszka Hnatyszak,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Bartłomiej Krzysztof Krok,zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna – Zdrój

6.

Antoni Henryk Lebdowicz,zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Joanna Leśniak,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Maria Szymczyk,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Katarzyna Dorota Wojdyła,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

Załącznik nr 229

gm. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Krynicka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Konrad Długosz,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Wojciech Paweł Dominik,zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Karolina Magdalena Dudziak,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Bożena Małgorzata Głaszczka,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Katarzyna Ewa Hnatyszak,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

6.

Anna Cecylia Kulig,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Joanna Maria Ogórek,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Małgorzata Irena Sokalska,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Ewelina Elżbieta Stelmach,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Gabriela Łucja Cięciwa,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Aneta Barbara Cycoń-Porębska,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Jolanta Justyna Dominik,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna - Zdrój

4.

Barbara Anna Jeremenko,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Aneta Lichoń,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Piwniczna-Zdrój

6.

Paweł Maślanka,zgłoszony przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Krystyna Ogórek,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Gabriela Olszowska,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Grzegorz Michał Pacanowski,zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

Załącznik nr 230

gm. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 2, Kosarzyska 23, 33-350 Piwniczna-Zdrój:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Tadeusz Garwol,zgłoszony przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Maria Izworska,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Gabriela Marta Jurak,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Agnieszka Kotarba,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Edyta Kuźlak,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna - Zdrój

6.

Patrycja Urszula Polakiewicz,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Ewa Bożena Porębska,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Renata Teresa Porębska,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Tomasz Sadowski,zgłoszony przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Justyna Bogumiła Dziedzina,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Monika Blanka Florek,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Łomnica Zdrój

3.

Maria Anna Gumulak,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Bernadeta Kożuch,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna - Zdrój

5.

Magdalena Majocha,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Kokuszka

6.

Roma Malik,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Sabina Karolina Maślanka,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Andrzej Nalepa,zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Anna Zielińska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

Załącznik nr 231

gm. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Remiza OSP, Głębokie 100, 33-350 Piwniczna-Zdrój:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Maria Cużytek,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Paweł Dziedzina,zgłoszony przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Głębokie

3.

Bogumiła Janik,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Młodów

4.

Barbara Elżbieta Kotarba,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Monika Agata Kulig,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Młodów

6.

Barbara Zofia Paszkiewicz,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Lucyna Polakiewicz,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Maria Józefa Sikorska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Patrycja Maria Sikorska,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Karolina Barnach,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Głębokie

2.

Dorota Agata Broniszewska,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Adrianna Karolina Dulak,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Małgorzata Gumulak,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Andrzej Kiełbasa,zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Głębokie

6.

Angelika Wioletta Kowalska,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Kokuszka

7.

Aleksandra Ewa Lang,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Ewa Sylwia Lisowska,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Monika Anna Pustułka-Łapkowska,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

Załącznik nr 232

gm. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Kokuszka 95, 33-350 Piwniczna-Zdrój:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Marta Bartman,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna - Zdrój

2.

Dominik Bołoz,zgłoszony przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Jakub Broniszewski,zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Młodów

4.

Sławomir Aleksander Drelich,zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Aneta Joanna Janur-Majocha,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Piwniczna-Zdrój

6.

Zofia Hanna Kisielowska,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Lidia Paluch,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Jadwiga Grażyna Porębska,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Katarzyna Bożena Wandzicka,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Głębokie

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Bernarda Halina Broniszewska,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Tymoteusz Florian,zgłoszony przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Monika Anna Jamrozowicz,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Kokuszka

4.

Aleksandra Kisielowska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Karolina Renata Kotarba,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Kokuszka

6.

Kinga Rozalia Sanbak,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Stary Sącz

7.

Izabela Szarota,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Łukasz Wojciech Sztuczka,zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Łomnica Zdrój

9.

Małgorzata Zajas,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

Załącznik nr 233

gm. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Środowiskowa, Łomnica-Zdrój 571, 33-351 Piwniczna-Zdrój:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Bołoz,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Łomnica Zdrój

2.

Paweł Bołoz,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Łomnica Zdrój

3.

Justyna Anna Długosz,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Magdalena Długosz,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Maria Albina Jarzębak,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Łomnica Zdrój

6.

Jolanta Katarzyna Kuc,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Urszula Katarzyna Kwiczala,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Łomnica Zdrój

8.

Anna Elżbieta Piekarczyk,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Dorota Katarzyna Wnęk,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Łomnica Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Aneta Monika Broniszewska,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Łukasz Tomasz Fiedor,zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Łomnica Zdrój

3.

Marek Hnatyszak,zgłoszony przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Katarzyna Lisowska,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Łomnica Zdrój

5.

Danuta Elżbieta Maślanka,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

6.

Marlena Małgorzata Pomietłowska,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Barbara Smyda,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kokuszka

8.

Barbara Katarzyna Toczek,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Łomnica Zdrój

9.

Bożena Teresa Wnęk,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Łomnica Zdrój

Załącznik nr 234

gm. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa, Wierchomla Wielka 144, 33-350 Piwniczna-Zdrój:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Dorota Agnieszka Faron,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

2.

Magdalena Anna Lelito,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Zubrzyk

3.

Justyna Kinga Mamiak,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Wierchomla Wielka

4.

Kinga Zofia Ogorzały,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Głębokie

5.

Małgorzata Anna Polańska-Kubiak,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Łomnica Zdrój

6.

Małgorzata Porębska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Ewelina Anna Serkis,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Wierchomla Mała

8.

Zenon Stańczak,zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Nowy Sącz

9.

Michalina Zieleń-Wierny,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mostki

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Zbigniew Józef Bołoz,zgłoszony przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Łomnica Zdrój

2.

Teresa Hnatyszak-Lichoń,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Krzysztofa Halina Klóska,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Bronisława Joanna Kopycińska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Marcelina Zdzisława Kubiak,zgłoszona przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Łomnica Zdrój

6.

Andrzej Mazur,zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Izabela Natalia Miejska,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Wierchomla Wielka

8.

Karolina Anna Smyda,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Lidia Elżbieta Węgrzyn,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Wierchomla Wielka

Załącznik nr 235

gm. Piwniczna-Zdrój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica Środowiskowa, Zubrzyk 90, 33-350 Piwniczna-Zdrój:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Monika Elżbieta Babuśka,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Brzyna

2.

Emil Cycoń,zgłoszony przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Agata Izworska,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Ewelina Anna Liber,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Bogumiła Maria Malik,zgłoszona przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Piwniczna - Zdrój

6.

Monika Kinga Maślanka,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

7.

Małgorzata Poręba,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Łomnica Zdrój

8.

Marzena Magdalena Żywczak,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Łomnica Zdrój

9.

Sylwia Anna Żywczak,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Zubrzyk

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Monika Barbara Gołąb,zgłoszona przez KWW TWÓJ GŁOS, zam. Łomnica Zdrój

2.

Dariusz Kulig,zgłoszony przez KWW " PIWNICZNA NASZE WSPÓLNE DOBRO", zam. Piwniczna-Zdrój

3.

Elżbieta Maria Łomnicka,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Piwniczna-Zdrój

4.

Justyna Katarzyna Maślanka,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piwniczna-Zdrój

5.

Józef Toczek,zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA JANECZKA, zam. Zubrzyk

6.

Irena Renata Tokarz,zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Zubrzyk

7.

Wioletta Maria Wojtas,zgłoszona przez KWW DARIUSZA CHORUŻYKA, zam. Piwniczna-Zdrój

8.

Kamila Aleksandra Zajas-Izworska,zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Piwniczna-Zdrój

9.

Jolanta Faustyna Żywczak,zgłoszona przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, zam. Wierchomla Wielka

 

źródło: BIP Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Wybory 2018 r.

19 październik 2018 615 6
Jako Radna powiatowa, główny nacisk położę na dbałość o zrównoważony rozwój Doliny Popradu, stworzenie Silnej Marki, poprzez wykorzystanie jej potencjału; zacieśnienie współpracy teryto... Czytaj więcej
19 październik 2018 721 2
Poniżej linki do profilu Facebooku oraz do interpelacji na sesji Starostwa Powiatowego: https://www.facebook.com/marian.dobosz.1 http://www.starostwo.nowy-sacz.pl/pl/interpelacje-v-kadencja-mdobosz Czytaj więcej
15 październik 2018 999 5
Maria Kulig i Dariusz Chorużyk odmówili udziału w debacie kandydatów na burmistrza Piwnicznej Zdroju. Na zaproszenie mieszkańców odpowiedzieli Danuta Lelito i obecny burmistrz uzdrowiska Zbignie... Czytaj więcej
12 październik 2018 1265 26
Szanowni Mieszkańcy! Drodzy Wyborcy ! Komitet Wyborczy Wyborców „Twój głos – wspólna przyszłość” zaprasza na spotkanie przedwyborcze z kandydatem na burmistrza p. Marią Kulig w dniu 14... Czytaj więcej
12 październik 2018 1414 32
Szanowni Państwo! W związku z wciąż pojawiającymi się sprzecznymi informacjami dot. uczestnictwa w Debacie kandydatów na burmistrza pragniemy poinformować, że w dniu 9 października poinformo... Czytaj więcej
12 październik 2018 723 5
…zachodzę w głowę, czemu Komitet Wyborczy Zbigniewa Janeczka tak się wstydzi swojego kandydata, że nie miał odwagi oznakować jego plakatów czy programu wyborczego. No bo nie miał. A Zbignie... Czytaj więcej
12 październik 2018 1118 15
Już w sobotę w Piwnicznej wielkie święto demokracji lokalnej – pierwsza debata kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Wezmą w niej udział dwaj pretendenci do fotela burmist... Czytaj więcej
08 październik 2018 1054 8
Doszły mnie słuchy, że podobno kandydaci (lub jeden kandydat) na radnych Komitetu Wyborczego Zbigniewa Janeczka nagrywali spotkania przedwyborcze. Czy dla odległej potomności, czy dla bliższych... Czytaj więcej
02 październik 2018 2065 27
Kosarzyska – obok Łomnicy i Zubrzyka – były ponoć preferowanym terenem działań burmistrza Janeczka (z dodatkiem Mariusza Lisa). Jednak na zebranie przyszli ludzie z górnych osiedli, którzy... Czytaj więcej
02 październik 2018 1904 27
13 października odbędzie się ważne wydarzenie dla mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój - debata kandydatów na burmistrzów. Do udziału zostali zaproszeni wszyscy kandydaci ubiegający się o fot... Czytaj więcej
02 październik 2018 511 0
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I postanawia, co nastę... Czytaj więcej
02 październik 2018 448 0
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Piwnicznej-Zdroju podaje do wiadomości publicznej i... Czytaj więcej
02 październik 2018 358 0
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Piwnicznej-Zdroju podaje do wiadomości publicznej inform... Czytaj więcej
02 październik 2018 255 0
Czytaj więcej na: https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,a,1492281,postanowienie-komisarza-wyborczego-w-nowym-saczu-w-sprawie-powolania-terytorialnych-komisji-wyborczy.html Czytaj więcej
02 październik 2018 303 0
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Czytaj więcej
02 październik 2018 1104 1
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2018 r. Czytaj więcej

DEBATA WYBORCZA ONLINE NA ŻYWO TU

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

SŁUP OGŁOSZENIOWY

Ogłoszenia i Reklamy