Zgłoś swojego kandydata do „Kryształów Soli” i „Amicus Hominum”

Jesteś lokalnym liderem, prowadzisz fundację, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę lub organizację pozarządową, która sprawia, że świat staje się lepszy, a działanie prospołeczne ma sens? Koniecznie zgłoś ją do nagrody „Kryształy Soli” lub „Amicus Hominum”! Do 30 września szukamy osób, zaangażowanych społecznie, które poświęcają się dla innych.

Nagroda Krysztaly Soli

Nagrodą „Kryształy Soli” Małopolska pragnie docenić pracę organizacji pozarządowych, pokazać ich zaangażowanie i codzienny wysiłek, a także podziękować za działalność na rzecz innych. Dodatkowo nagroda ma za zadanie wzmocnić wizerunek organizacji pozarządowych pozostających bardzo często w cieniu w świadomości mieszkańców Małopolski.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić organizację, która według nich zasługuje na tytuł najlepszej organizacji pozarządowej.

Nie czekaj i do 30 września 2016 r. zgłoś do nagrody organizację, którą cenisz! Tytuły zostaną przyznane w kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  • Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
  • Edukacja i Nauka
  • Sport, Turystyka, Rekreacja, Ekologia oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego
  • Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska

Dodatkowo najlepsze organizacje w swoich kategoriach powalczą o nagrodę Grand Prix!

Organizacje będą mogły powalczyć również o tytuł laureata nagrody internautów i udowodnić swoją popularność oraz zaufanie wśród mieszkańców województwa małopolskiego.

W tegorocznej edycji konkursu oceniana będzie działalność organizacji w latach 2012 – 2015.

Szczegółowe informacje na temat Nagrody, regulamin oraz załączniki do pobrania

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda Amicus Hominum” jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu.

Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w postaci medalu osobom prywatnym, które niosą bezinteresowną pomoc i wspierają najbardziej potrzebujących. Wyboru laureatów dokonuje specjalnie powołana Kapituła Nagrody.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić osobę, która według niego zasługuje na wyróżnienie za działalność na rzecz dobra innych.

Społeczników z terenu Małopolski można zgłaszać do nagrody do 30 września 2016 r. W tym roku chcemy wyróżnić liderów w pięciu kategoriach:

  • Polityka Społeczna i Prorodzinna
  • Promocja i Ochrona Zdrowia
  • Pomoc Niepełnosprawnym
  • Sport i Edukacja
  • Działalność Filantropijna

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix!

Szczegółowe informacje na temat Nagrody, regulamin oraz załączniki do pobrania

Autor: Województwo Małopolskie – Biuro Prasowe
fot. Województwo Małopolskie

Related posts

Leave a Comment